Vejdova lípa - Pastviny

Vejdova lípa - Pastviny 01  Vejdova lípa - Pastviny 02  Vejdova lípa - Pastviny 03  Vejdova lípa - Pastviny 04

vzdálenost : 1 km
Vejdova lípa je obvodem nejmohutnější památný strom na území České republiky. Roste v Pastvinách nedaleko Klášterce nad Orlicí. Lip bylo původně více, ale dodnes se zachovala jediná. Druhá nejstarší (jižně od statku) byla zničena vichřicí v 70. letech. Oba stromy byly chráněny již ve 40. letech 20. století.

Historie a pověsti

První historická zmínka o obci Pastviny se datuje do r. 1513, takže je pravděpodobné, že lípy stály již při založení vesnice. Po roce 1600 stával na místě současné hájovny srub, který užívali pasáci vrchnosti ze Žampachu. Lípy údajně označovaly roh ohrady pro dobytek. Lípa označující druhý roh, jihovýchodně od statku (druhá Vejdova lípa), byla už kolem roku 1900 popisovaná jako velice sešlá, již bez poloviny kmene. Třetí roh určovaly prý Bouchalovy lípy (3 stromy), které snad vyrostly jako výmladky původní lípy. O čtvrté lípě se neví.
Vejdovy lípy získaly své přízvisko podle přezdívky jednoho z bývalých majitelů statku, pana Dolečka. Ten se mezi sousedy proslavil větou "Kdypak já na ten kopec vejda?", kterou údajně pronášel při návratu z dolní hospody domů. Po "Vejdovi" pak byl pojmenován původní selský dvůr, lípy, později i hájovna (roku 1872 nahradila statek) a nakonec i nová zástavba ("Na Vejdovně") vzniklá po vysídlení z důvodu stavby přehrady ve 30. letech 20. století. Ve 40. letech 20. století vlastnil hájovnu pan Josef Ježek, který ji koupil, když se musel odstěhovat z usedlosti zaplavené přehradou.
Podle pověsti do lípy kdysi zapadl pasáček, ze kterého byla po mnoha letech nalezena pouze kostra. Kolem půlnoci je prý z lípy slyšet sten a ve větvích se objevuje světlo. Strašení zřejmě ustalo, když se kmen počátkem 20. století otevřel.
V těchto místech prý působil i loupežník Ledříček, který si ukryl své poklady ve stráni pod lípou a nedalekém lese Sekyří poblíž tzv. Katova dolu.

Muzeum řemesel - Letohrad

Muzeum řemesel v Letohradě 01  Muzeum řemesel v Letohradě 02  Muzeum řemesel v Letohradě 03  Muzeum řemesel v Letohradě 04

vzdálenost : 6 km
Muzeum řemesel je umístěno v památkově chráněném objektu barokní sýpky z roku 1750 v areálu Nového dvora v Letohradě. Je největším muzeem svého druhu v České republice a jeho význam dosahuje evropského formátu. V současné době zaujímá 1650 m2 výstavní plochy a podává obraz o způsobu života v Čechách na počátku 20. století. Návštěvníci zde najdou přes 50 ucelených expozic řemeslných dílen a živností převážně z období roků 1840 až 1930. Mezi zajímavé exponáty patří například dřevěný lis na lněný olej, ojedinělý v celé ČR nebo unikátní mechanický dřevěný skanzen s 25 vyřezávanými řemeslníky, kteří předvádějí 15 řemesel. K vidění je i hostinec, četnická stanice a hasičská výzbroj nebo expozice mechanické dílny, zemědělství a pilnice se třemi funkčními historickými katry. Samostatnou expozicí je 100 let stará školní třída vybavená výukovými obrazy, fyzikálními modely a dalšími školními pomůckami a doplněna ukázkami národních krojů. Další zajímavá expozice vozovny ukazuje různá historická vozidla od saní až po krásně zdobený historický kočár.

Klášter Dolní Hedeč - Králíky

Klášter Dolní Hedeč - Králíky 01  Klášter Dolní Hedeč - Králíky 02  Klášter Dolní Hedeč - Králíky 03  Klášter Dolní Hedeč - Králíky 04

vzdálenost : 15 km
Barokní klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie se nachází na Mariánském kopci nedaleko města Králíky, s kterým je propojený alejí s kapličkami křížové cesty. Název Hora Matky Boží je podle přání zakladatele Tobiáše Jana Beckera. Od počátku 18. století sloužil řádu servitů, později redemptoristů, v roce 1950 se stal vězením pro kněze. Vedle trojlodní baziliky je výraznou stavbou klášterního areálu kaple Svatých schodů. Jak již název napovídá, dlouhé schody tvoří její stěžejní část.

Počasí v Pastvinách

No data available
Pastviny
--- °C
Weather details

Odkazy

 

Sport-areál České Petrovice