Pevnost Hanička

Hanička 01  Hanička 02  Hanička 03  Hanička 04

vzdálenost : 10 km
Pevnost najdeme poblíž horských osad Hanička a Panské Pole mezi Rokytnicí v Orlických horách a Bartošovicemi v Orlických horách jako součást hraničního obranného pevnostního systému z doby před 2. světovou válkou, se stavěla v letech 1936-1938. Po podepsání Mnichovské dohody byla stavba 10. října 1938 bez jediného výstřelu předána Němcům. Po skončení 2. světové války se z Haničky stává zdroj pitné vody pro Rokytnici. Od roku 1969 do r. 1975 byla zpřístupněna, ale i přes obrovský zájem návštěvníků je v roce 1975 pevnost zabrána Ferderálním ministerstvem vnitra. Pod krycím názvem „Kahan“ zde byl budován protiatomový kryt, a to až do roku 1993, ale kryt dokončen nebyl. Po 20 letech, od roku 1995, můžeme pevnost opět navštívit jako technickou památku.

Zemská brána

Zemská brána 01  Zemská brána 02  Zemská brána 03  Zemská brána 04

vzdálenost : 6 km
Chráněný přírodní výtvor Zemská brána je skalnaté údolí Divoké Orlice, které leží při státní hranici s Polskem. Předmětem ochrany je celý krajinný komplex s lesními porosty na svazích, loukami v těsném okolí řeky a balvanitým řečištěm Divoké Orlice, jejíchž břehy jsou lemovány nápadnými skalními útvary (skalní výchozy, jeskynní výklenky, ojediněle obří hrnce aj.) jejichž výška dosahuje někdy až 25 m.
Most byl postaven v letech 1900 - 1903. Z mostu je vidět balvanité řečiště Divoké Orlice. Mezi další zajímavosti tohoto údolí patří Pašerácká lávka, která byla původně postavena pro potřeby dřevorubců a formanů, svážejících dřevo z panských lesů. V nočních hodinách však byla využívána k paši různého zboží. Dále je tady tzv. Ledříčkova skála - skalní útvar opředený mnoha pověstmi. Asi kilometr od mostu po proudu Orlice stojí samostatný pěchotní srub R - 54 Na potoku, který je součástí linie těžkého opevnění z let 1936 - 38.
Zemská brána je oblíbeným výletním místem s nádhernými pohledy do panenské přírody. Lokalitu protíná turistická červená Jiráskova cesta a údolím prochází naučná stezka Zemská brána.

Velká Deštná

Masarykova chata  Velká Deštná 01  Velká Deštná 02  Velká Deštná 03

vzdálenost : 20 km
Velká Deštná je s nadmořskou výškou 1115 m n. m. nejvyšší horou Orlických hor. Leží 3 km východně od Deštného v Orlických horách.
Na vrcholu stála již koncem 19. století dřevěná rozhledna. Tu sice vichr a bouře rozmetaly, ale byla v různých podobách pravidelně obnovována až do konce 70. let 20. století, kdy byla stržena. Roku 1992 byla na vrcholu postavena 8 metrů vysoká dřevěná rozhledna ve tvaru pyramidy ze čtyř otesaných kmenů, pojmenovaná Štefanova vyhlídka, vystavěna skauty jako dárek hajnému a členovi Horské služby Štefanu Matějkovi k jeho 60. narozeninám. Tato rozhledna však byla z důvodu bezpečnosti v roce 2004 nahrazena rozhlednou novou, také dřevěnou. Ta ale také neodolala drsnému klimatu a v létě 2010 byla stržena a zatím nebyla obnovena.
Přes vrchol vede hlavní hřebenová cesta Orlických hor - červeně značená Jiráskova cesta, kterou v těchto místech kopíruje i cyklostezka č. 4071. Nejsnadnější přístup je po Jiráskově cestě ze sedla pod Šerlichem, kde je parkoviště a zastávka autobusu. Další možností je výstup po zelené značce od osady Luisino údolí.

Počasí v Pastvinách

No data available
Pastviny
--- °C
Weather details

Odkazy

 

Sport-areál České Petrovice