Výstavbu přehradní hráze a vodní elektrárny provedla v letech 1933 – 1938 pražská stavební firma ing. M. a F. Pažoutovi. Na technologické části se podílely firmy ČKD Blansko, Škodovy závody Plzeň – Hradec Králové a firma Křižík – Chaudoir Praha. Limnigrafické stanice v Nekoři a v Klášterci nad Orlicí vybudovala firma Havlíček Žamberk a stavbu viaduktu v Pastvinách provedla firma Velflík Praha. Celkový náklad na stavbu činil 40 mil. Kč, z toho technologie 10 mil. Kč.

 

Přehrada 01  Přehrada 02  Přehrada 03  Přehrada 04

Přehrada 05  Přehrada 06  Přehrada 07  Přehrada 08

Technická data

- kóta koruny hráze 474,14 m n.m.
- délka hráze v koruně 192,70 m
- šířka hráze v koruně 6,50 m
- výška hráze nad základem 38,55 m

 

- kóta bezpečnostního přelivu 470,24 m n.m.
- průtočná kapacita přelivu 180,00 m3.s-1

 

- celkový objem nádrže 10,823 mil. m3
- zásobní prostor kóta 468,60 m n.m.
objem 6,236 mil. m3
- ovladatelný prostor kóta 470,24 m n.m.
objem 8,773 mil. m3
- neovladatelný prostor kóta 472,60 m n.m.
objem 2,050 mil. m3
- max. zatopená plocha 92 ha


Hydrologické údaje

- plocha povodí 180,83 km2
- prům. dlouhodobá roční výška srážek 1145 mm
- prům. dlouhodobý roční průtok 3,6 m3.s-1
- průtok Q100 204 m3.s-1

převzato z pla.cz

Počasí v Pastvinách

No data available
Pastviny
--- °C
Weather details

Odkazy

 

Sport-areál České Petrovice